Marciniak Ogrodzenia - výrobce moderních plotů a garážových přístřešků.

Baner Piotr Żyła

Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecné informace


Tato politika se vztahuje na web fungující pod URL adresou: https://marciniakogrodzenia.pl/
Operátorem webu a Správcem osobních údajů je: HurtownikGroup, ul. Dolina Zielona 54, 65-154 Zielona Góra, Polsko
Kontaktní adresa elektronické pošty operátora: kontakt@marciniakogrodzenia.pl
Operátor je Správcem vašich osobních údajů ve vztahu k údajům poskytnutým dobrovolně na webu.
Web využívá osobní údaje pro následující účely:
Vedení newsletteru
Provádění online chatových konverzací
Vedení systému drobných inzerátů
Zpracování dotazů prostřednictvím formuláře
Příprava, balení, zaslání zboží
Realizace objednaných služeb
Vymáhání pohledávek
Prezentace nabídky nebo informací
Web získává informace o uživatelích a jejich chování následujícími způsoby:
Prostřednictvím dat dobrovolně zadaných do formulářů, které jsou vloženy do systémů Operátora.
Ukládáním souborů cookie (tzv. „cookies“) v koncových zařízeních.

2. Vybrané metody ochrany dat používané Operátorem


Místa přihlášení a zadávání osobních údajů jsou chráněna v rámci přenosu (certifikát SSL). Díky tomu jsou osobní údaje a údaje pro přihlášení, zadané na stránce, zašifrovány v počítači uživatele a mohou být čteny pouze na cílovém serveru.
Osobní údaje uložené v databázi jsou zašifrovány takovým způsobem, že k jejich čtení může pouze Operátor disponující klíčem. Díky tomu jsou údaje chráněny v případě odcizení databáze ze serveru.
Hesla uživatelů jsou uchovávána v hashované formě. Hashovací funkce pracuje jednosměrně – není možné její operaci obrátit, což představuje současný standard v oblasti uchovávání hesel uživatelů.
Operátor pravidelně mění svá administrativní hesla.
Za účelem ochrany dat Operátor pravidelně provádí zálohy.
Důležitým prvkem ochrany dat je pravidelná aktualizace veškerého software, který Operátor používá k zpracování osobních údajů, což znamená pravidelné aktualizace programových komponent.

3. Hosting

Web je hostován (technicky udržován) na serverech operátora: lh.pl

4. Vaše práva a další informace o využívání dat


V některých situacích má Správce právo předávat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud bude to nezbytné k vykonání smlouvy uzavřené s vámi nebo k plnění povinností, které na Správci leží. To se týká takových skupin příjemců:
hostingová společnost na základě smlouvy o zpracování
kurýři
poštovní operátoři
platební operátoři
operátoři online chatu
oprávnění zaměstnanci a

spolupracovníci, kteří využívají údaje za účelem realizace cíle činnosti stránky
společnosti, které poskytují marketingové služby pro Správce

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem ne déle, než je to nezbytné k provedení souvisejících činností určených samostatnými předpisy (např. o vedení účetnictví). Ve vztahu k marketingovým údajům nebudou údaje zpracovávány déle než 3 roky.
Máte právo požadovat od Správce:
přístup k osobním údajům, které se vás týkají,
jejich opravu,
vymazání,
omezení zpracování,
a přenos údajů.
Máte právo vznést námitku v rozsahu zpracování uvedeném v bodě 3.3 c) proti zpracování osobních údajů za účelem realizace právně odůvodněných zájmů prováděných Správcem, včetně profilování, přičemž právo námitky nebude moci být uplatněno v případě existence důležitých právně odůvodněných důvodů pro zpracování, nadřazených vašim zájmům, právům a svobodám, zejména pro určení, výkon nebo obranu právních nároků.
Na činnosti Správce se vztahuje stížnost k Prezidentovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro obsluhu Webu.
Vůči vám mohou být podnikány činnosti spočívající v automatizovaném rozhodování, včetně profilování za účelem poskytování služeb v rámci uzavřené smlouvy a za účelem provádění marketingu přímo Správcem.
Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. To znamená, že je nepředáváme mimo území Evropské unie.

5. Informace ve formulářích


Web shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem, včetně osobních údajů, pokud jsou poskytnuty.
Web může ukládat informace o parametrech připojení (označení času, adresa IP).
Web v některých případech může ukládat informaci usnadňující spojení dat ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele vyplňujícího formulář. V takovém případě se e-mailová adresa uživatele objeví v rámci adresy URL stránky obsahující formulář.
Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem zpracování servisního požadavku nebo obchodního kontaktu, registrace služeb atd. Každý formulář v jasně čitelné formě informuje, k čemu slouží.

6. Logy Správce


Informace o chování uživatelů na webu mohou podléhat logování. Tyto údaje jsou využívány k administraci webem.

7. Důležité marketingové techniky


Operátor používá statistickou analýzu provozu na stránce prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Operátor nepředává této službě osobní údaje, pouze anonymizované informace. Služba využívá cookies umístěné v koncovém zařízení uživatele. V rámci informací o preferencích uživatele shromažďovaných reklamní sítí Google může uživatel prohlížet a upravovat informace vycházející z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/
Operátor používá techniky remarketingu, umožňující přizpůsobení reklamních sdělení chování uživatele na stránce, což může vyvolat dojem, že osobní údaje uživatele jsou využívány k jeho sledování, avšak v praxi nedochází k předání žádných osobních údajů od Operátora k reklamním operátorům. Technickou podmínkou takových akcí je povolené používání cookies.
Operátor používá řešení zkoumající chování uživatelů prostřednictvím vytváření tepelných map a záznamu chování na stránce. Tyto informace jsou anonymizovány před jejich odesláním k operátoru služby tak, že neví, koho se týkají. Zejména záznamu nepodléhají zadávaná hesla ani jiné osobní údaje.
Operátor používá řešení automatizující fungování Webu ve vztahu k uživatelům, např. může odeslat e-mail uživateli po navštívení konkrétní podstránky, pokud vyjádřil souhlas s přijímáním obchodní korespondence od Operátora.

8. Informace o souborech cookies


Web využívá soubory cookies.
Soubory cookies (tzv. „cookies“) představují datové informace, zejména textové soubory, které jsou uchovávány v koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny pro použití webových stránek Webu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z které pocházejí, dobu uchovávání na koncovém zařízení a unikátní číslo.
Subjektem umisťujícím na koncovém zařízení Uživatele Webu soubory cookies a získávajícím k nim přístup je operátor Webu.
Soubory cookies jsou využívány pro následující účely:
udržení sezení Uživatele Webu (po přihlášení), díky čemuž Uživatel nemusí na každé podstránce Webu znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;
realizaci účelů uvedených výše v části „Důležité marketingové techniky“;
V rámci Webu jsou využívány dva základní typy souborů cookies: „session cookies“ (sesyjní) a „persistent cookies“ (trvalé). „Session cookies“ jsou dočasné soubory, které jsou uchovávány v koncovém zařízení Uživatele do doby odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Persistent cookies“ jsou

uchovávány v koncovém zařízení Uživatele po dobu určenou v parametrech souborů cookies nebo do doby jejich odstranění Uživatelem.
Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle implicitně umožňuje uchovávání souborů cookies v koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé Webu mohou provést změnu nastavení v tomto ohledu. Webový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Je také možné automaticky blokovat soubory cookies. Podrobné informace poskytuje nápověda nebo dokumentace webového prohlížeče.
Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách Webu.
Soubory cookies umístěné v koncovém zařízení Uživatele Webu mohou být také využívány spolupracujícími s operátorem Webu subjekty, zejména jde o společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter (Twitter Inc. se sídlem v USA).

9. Správa souborů cookies – jak v praxi vyjadřovat a odvolávat souhlas?


Pokud uživatel nechce přijímat soubory cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že vypnutí podpory souborů cookies nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, udržování preferencí uživatele může ztížit, a v krajních případech může znemožnit využívání webových stránek.
Pro správu nastavení cookies vyberte z níže uvedeného seznamu webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Mobilní zařízení:

Android
Safari (iOS)
Windows Phone

Tento vzor politiky byl vygenerován zdarma, pro informační účely, na základě našich znalostí, odvětvových praktik a právních předpisů platných ke dni 14. 8. 2018. Doporučujeme ověřit vzor politiky před jejím použitím na stránce. Vzor se opírá o nejčastěji se vyskytující situace na webových stránkach, ale nemusí odrážet plnou a přesnou specifiku vaší webové stránky. Pečlivě si přečtěte vygenerovaný dokument a v případě potřeby jej upravte podle své situace nebo se poraďte s právním poradcem. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky používání tohoto dokumentu, protože jen vy máte vliv na to, zda jsou všechny informace v něm obsažené pravdivé. Všimněte si také, že Politika ochrany osobních údajů, i ta nejlepší, je jen jedním z prvků vaší péče o osobní údaje a soukromí uživatele na vaší webové stránce.

– – PALISADA OPLOTNÍ SYSTÉM Z MODERN+